Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, Hidro, đá khô, CO2 rắn, SF6, CF4, Heli, O2 lỏng, N2 lỏng, Argon lỏng, C2H4, C2H6, C2H2, C3H6, C3H8, CH4, CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser, CNC, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/N2/Argon/Co2, dàn hóa hơi

Địa chỉ: Khu công nghiệp Công Nghệ Cao Sinh Học - Xã Tây Tựu - Liên Mạc - Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội

Phone: 0969.690.155

Email: Tienduc168@gmail.com